Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia w jasielskiej Filii w maju

DSC0170329 maja 2017 r. odbyło się w jasielskiej Filii ostatnie w roku szkolnym 2016/2017 spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Podczas niego nauczyciele bibliotekarze rozmawiali na temat „Jak promować czytelnictwo i zachęcać uczniów do odwiedzania biblioteki?”.

Uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość wymiany doświadczeń. Chętnie podawali przykłady różnych działań jakie prowadzą w swoich placówkach, aby pokazać uczniom wartość książki i rozbudzić w nich zamiłowanie do czytania. W drugiej części Przewodnicząca Sieci przedstawiła działania jakie podejmuje jasielska Placówka w celu promocji czytelnictwa. A na zakończenie spotkania podsumowała mijający rok działania Sieci i zachęciła zebranych do przemyślenia oraz przesłania na maila propozycji tematyki spotkań na kolejny rok szkolny.
Grażyna Jędryczka

Dodatkowe informacje