"Tydzień Bibliotek 2017" - podsumowanie

plakat 1Jak co roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, któremu w 2017 roku przyświecało hasło „Biblioteka oczywiście !”. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla czytelników i uczestników Tygodnia Bibliotek szereg atrakcji,

imprez i zajęć czytelniczych, wszystko po to by pokazać, że biblioteka to instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy , to także przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.
Inauguracyjnym wydarzeniem Tygodnia Bibliotek 2017 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie było spotkanie z cyklu Biblioteczna Akademia Zdrowia. Do tegorocznej edycji jako partner dołączyła firma Power Dance Studio. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Apetyt na zdrowie !"Uczniowie uczestniczyli w zajęciach literackich, gdzie słuchali opowiadania Magdaleny Kujawskiej „Witaminowe przygody” , bawili się w rozpoznawanie i nazywanie warzyw, i owoców, oceniali poprawność bądź fałszywość zdań czytanych przez bibliotekarza, ćwiczyli zdolność koncentracji w zabawie „Kosz pełen zdrowia”, a na zajęciach plastycznych gotowały zupę jarzynową. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających aktywność fizyczną ZUMBA Kids, w których połączono muzykę, ruch, naukę tańca z nauką koordynacji, równowagi, kształtowaniem i rozwijaniem kreatywności i pamięci.
W kolejnym dniu zaprosiliśmy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych na konferencję „Biblioteka szkolna oczywiście!” . Temat konferencji nawiązywał do przewodniego hasła Tygodnia Bibliotek. W pierwszej części konferencji uczestnicy poznali nowe podejście do procesu uczenia się i nauczania przy zastosowaniu technik mnemotechnicznych, następnie uczestnikom zostały zaprezentowane otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela. W dalszej części konferencji uczestnicy zostali wprowadzeni w świat osób niewidomych i poznali „Czarną książkę kolorów” Meneny Cottin. Na zakończenie zostały zaprezentowane nowości wydawnicze dla nauczycieli bibliotekarzy. Tematyka konferencji objęła wiele zagadnień i wzbudziła duże zainteresowanie biorących w niej udział nauczycieli, wywołując burzę mózgów. Jej uczestniczki wróciły z niej z przekonaniem o tym, że wiele sugestii, pomysłów i dobrych praktyk będą mogły w przyszłości wykorzystać w pracy z uczniami.
W sanockiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie w czasie „Tygodnia bibliotek” odbyły się zajęcia biblioteczne pt.: „Bóg, język, ojczyzna – wizja polskości w „Rocie” Marii Konopnickiej” dla uczniów klasy 4 ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku. Zajęcia te poświęcone były sylwetce Marii Konopnickiej oraz jej najbardziej znanemu utworowi patriotycznemu – „Rocie”. 10 maja na wieczorze pięknego czytania pn. „Gniazdo rodzinne” Biblioteka gościła dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 w Sanoku. Inscenizację dla najmłodszych przedstawili uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Pani Kamili Mackiewicz-Rossmanith. 11 maja w „Świecie książek” przebywali uczniowie klasy 2 ze Szkoły Podstawowej w Trepczy. Wszystkim imprezom towarzyszył wystawa pokonkursowa „Baśnie mniej znane”.
Filię brzozowską odwiedzali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Brzozowie. Dla przedszkolaków odbyły się zajęcia wychowawcze z elementami biblioterapii „Gdy przychodzi Pani Złość". Dzieci wysłuchały bajki „Opowieść o szerszeniu Smoku, polnym dzwonku i małej pszczółce Ince" ze zbiorku „Bajeczne mikstury" Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak. Podczas zajęć rozmawiano o tym jak radzić sobie ze złością, tak by nikogo nie krzywdzić oraz ćwiczono proste sposoby odreagowania złości.
Uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej uczestniczyły w zajęciach, podczas których w oparciu o książkę Dziadek i niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego, piosenki i archiwalne zdjęcia poznały postać kaprala Wojtka, niedźwiedzia - towarzysza broni żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, który przeszedł wraz z nimi szlak wojenny od Iranu aż do Szkocji. Jego prawdziwa historia, brzmiąca jak bajka, dobrze uczy postaw patriotycznych i pozytywnego stosunku do zwierząt.
Uczniowie klasy czwartej poznali w skrócie historię książki, dowiedzieli się jak powstało pismo i książka oraz kiedy utworzono pierwsze biblioteki. Uczniowie klasy piątej i szóstej uczestniczyli w zajęciach wychowawczych pt. „Inny nie znaczy gorszy" dotyczących tolerancji. Uczestnicy zajęć wysłuchali opowiadania „Potwór" Bruna Ferrero, rozmawiali o poszanowaniu osób „innych" oraz przekonali się, że mimo podobieństw różnimy się od siebie.
W bibliotece przygotowano również ekspozycję prac wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie pt. „Nasz kolorowy świat".
Dla użytkowników ustrzyckiej biblioteki przygotowano wystawy : „ Wiosenne witraże- prace plastyczne uczniów ze świetlicy ZSP nr 1, gazetki: „ Patroni naszych ulic”, „O czytaniu”, zajęcia edukacyjne : „Spotkanie z ulubioną książką”, głośne czytanie przez uczniów ZSP nr 1 przedszkolakom utworów Marii Konopnickiej, konkurs recytatorski. 11.05. odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Językowe łamańce czyli wierszyki łamiące języki” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych i Stowarzyszenia Copernicus działającego przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych. W konkursie wzięło udział 34 uczniów z 7 szkół powiatu bieszczadzkiego. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych kl. II-III I KL. IV-VI. Sponsorami nagród i poczęstunku byli: Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Stowarzyszenie Copernicus i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie filia w Ustrzykach Dolnych, Piekarnia Szelców z Leska.
Kolejne spotkanie zorganizowane w tygodniu bibliotek miało na celu inspirować uczestników do poszerzenia wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki patrona 2017 roku . W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filii w Jaśle odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy szóstej Zespołu Szkół Miejskich Nr 6 w Jaśle. Spotkanie było okazją do przypomnienia i upamiętnienia życia i działalności bohatera walk o wolność i niepodległość Polski oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznania się ze zbiorami Biblioteki dotyczącymi życia i działalności "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość". Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Tadeusz Kościuszko - patron roku 2017” oraz prezentacja jego osoby na wirtualnej tablicy Lino.
Dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Błażkowej jasielska Filii odbyły się zajęcia „Biblioteka pedagogiczna - uczniom” . Celem zajęć było zapoznanie młodzieży szkolnej ze specyfiką pracy biblioteki, jej zasobami oraz poznanie katalogów bibliotecznych. Prowadzące zarekomendowały również uczniom pozycje książkowe dostosowane do ich wieku i możliwości percepcyjnych, dostępne w zbiorach Biblioteki.
Uczniowie klasy 6 Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle uczestniczyli zajęciach „Słowa i słówka czyli zabawy z językiem polskim” w jasielskiej Filii. Mieli oni okazję poszerzyć swoją wiedzę o języku polskim, sprawdzić własne umiejętności poprawnego posługiwania się mową ojczystą. Poznali również zasady kultury żywego słowa dzięki przygotowanym w tym celu zabawom.
Dla uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle Filia jasielska przygotowała spotkaniu z poezją Marii Konopnickiej. Odbyło się ono pod hasłem „Rodzinne gniazdo”. Wiersze poetki w ramach cyklu „Czytanie łączy pokolenia” czytały uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle – Klaudia Serwa, Aleksandra Wojdyła i Paulina Żurawska oraz Kierownik jasielskiej Filii. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom poezji Marii Konopnickiej oraz rozbudzenie w nich chęci czytania i korzystania z biblioteki. W drugiej części dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych.W "Tygodniu Bibliotek" leska filia zorganizowała wystawę prac uczniów Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, których tematem przewodnim były książki. Stworzono również wystawkę tematyczną o preferencjach czytelniczych dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych miłośników książek zorganizowano czytanie utworów Marii Konopnickiej w Przedszkolu Samorządowym w Lesku.

Imprezy czytelnicze i edukacyjne Tygodnia Bibliotek zgromadziły wielu miłośników książki i biblioteki w PBW w Krośnie i jej filiach . Bardzo dziękujemy wszystkim i mamy nadzieję , że jeszcze nieraz naszym czytelnikom dostarczymy wielu wrażeń i będziemy w stanie ich przekonać, że biblioteka jest miejscem, w którym można nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę, nauczyć się jak zdrowo żyć, zdobyć wszelkie potrzebne informacje oraz rozwijać swoje umiejętności językowe i literackie.

Dodatkowe informacje