”Biblioteka szkolna oczywiście” - konferencja

DSC0216712 maja 2017 r. w siedzibie PBW w Krośnie odbyła się Konferencja pt. ”Biblioteka szkolna oczywiście” z udziałem nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Temat konferencji nawiązywał do przewodniego hasła Tygodnia Bibliotek. W pierwszej części konferencji Pani Bożena Śliwiak, reprezentantka PCEN w Rzeszowie O. Krosno, podczas warsztatów pt. “Techniki uczenia się i zapamiętywania czyli mnemotechniki”, przedstawiła nowe podejście do procesu uczenia się i nauczania przy zastosowaniu technik mnemotechnicznych. Następnie nauczyciel bibliotekarz sanockiej filii PBW w Krośnie A. Sebastiańska przedstawiła otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela. W dalszej części konferencji Piotr Boczar nauczyciel bibliotekarz PBW Krosno Filia w Brzozowie wprowadził nauczycieli w świat osób niewidomych, przedstawiając „Czarną książkę kolorów” Meneny Cottin. Na zakończenie Sabina Szklarska nauczyciel bibliotekarz PBW w Krośnie zaprezentowała nowości wydawnicze dla nauczycieli bibliotekarzy. Tematyka konferencji objęła wiele zagadnień i wzbudziła duże zainteresowanie biorących w niej udział nauczycieli, wywołując burzę mózgów. Jej uczestniczki wróciły z niej z przekonaniem o tym, że wiele sugestii, pomysłów i dobrych praktyk będą mogły w przyszłości wykorzystać w pracy z uczniami.

 

Dodatkowe informacje