”Biblioteka szkolna oczywiście” - zaproszenie na konferencję

Biblioteka szkolnaOczywicie  pngPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół do udziału w konferencji: ”Biblioteka szkolna oczywiście”

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja drogą elektroniczną
http://krosno.pbw.org.pl/index.php/konferencje
lub zgłoszenie telefoniczne: 13 43 215 72 wew. 29
Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 10 maja 2017 r.
Termin : 12 maja 2017 r. godz. 9.00 – 12.20
Miejsce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie ul. Grodzka 45 B
Adresaci : Nauczyciele bibliotekarze

PROGRAM KONFERENCJI:
”Biblioteka szkolna oczywiście”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie – 12 maja 2017 r.

9.00-11.00 “Techniki uczenia się i zapamiętywania czyli mnemotechniki” warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy - nauczyciel konsultant Bożena Śliwiak PCEN Rzeszów O. Krosno
11.00–11.15 przerwa kawowa
11.15-11.45 „Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy”, „Otwarte zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela” - Anna Sebastiańska nauczyciel bibliotekarz PBW Krosno Filia w Sanoku
11.45-12.00 „Czarna książka kolorów” Meneny Cottin jako pomoc dydaktyczna wprowadzająca dzieci w świat osób niepełnosprawnych” - Piotr Boczar nauczyciel bibliotekarz PBW Krosno Filia w Brzozowie
12.00-12.15 „Musisz to znać/Musisz przeczytać” przegląd nowości wydawniczych dla nauczycieli bibliotekarzy - Sabina Szklarska nauczyciel bibliotekarz PBW Krosno
12.15-12.20 podsumowanie i zakończenie konferencji

Biblioteka szkolnaOczywicie  png

Dodatkowe informacje