Spotkanie z twórczością Ireny Becli w jasielskiej Filii

DSC 031729 marca 2017 roku w jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, w ramach Galerii Twórczości Artystycznej Nauczycieli, odbyło się „Spotkanie z twórczością Ireny Becli”. Spotkanie rozpoczęła Kierownik Filii wierszem bohaterki wieczoru „Złoczowianka”, a następnie przybliżyła osobę poetki. Irena Becla z domu Urbańska, z wykształcenia inżynier zootechniki i magister pedagogiki rolniczej, urodziła się w Złoczowie na Kresach Wschodnich. W 1943 r. wraz z rodziną przeniosła się do Trzcinicy k. Jasła i od tej pory właściwie całe swoje życie zarówno osobiste, jak i zawodowe, z małymi przerwami, związała z tą miejscowością. W 1958 r. rozpoczęła pracę w Technikum Rolniczym w Trzcinicy (późniejszy Zespół Szkół Rolniczych), gdzie pracowała do 1990 r., pełniąc od 1972 r. funkcję zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych, a od 1 września 1977 r. funkcję dyrektora. Jako pedagog w pracę z młodzieżą wkładała wiele serca. Po przejściu na emeryturę (1990 r.) aktywnie włączyła się w działalność ZNP, pełniąc funkcję przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów.
Jako poetka regionalna Irena Becla zaistniała w roku 1997 wydając tomik poezji „Zapach lata”. Na swoim koncie ma także monografię szkoły opracowaną z okazji jubileuszu 50-lecia pt. „50-lat Szkoły Rolniczej w Trzcinicy – lata niezmarnowane” i opracowanie pamiętników Sybiraczki Genowefy Job-Stenzel „Sybir wspomnienia przez łzy”. Ponadto w wydanej w 2005 r. książce „Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny” znalazł się rozdział pt. „Zespół dworski w Trzcinicy” jej autorstwa. W 2008 r. opracowała „Monografię Oddziałowej Sekcji ZNP w Jaśle”. Irena Becla, jako inicjatorka utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle i pierwsza jego Prezeska, uczestniczyła także w opracowaniu wydawnictw dotyczących UTW, a mianowicie: „Rocznik Akademicki Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (2008 r.), „Nasz Uniwersytet ma już 5 lat” (2012 r.), „Piękno tworzone w trudzie – u progu 10-lecia Jasielskiego Stowarzyszenia UTW” (2016 r.). Ponadto poetka ma bardzo wiele wierszy w rękopisie.
Twórczość poetycka Ireny Becli jest bogata tematycznie. Poetka ma bowiem w swoim dorobku twórczym wiersze związane z miejscowością, z której pochodzi i gdzie spędziła dzieciństwo, z zawodem nauczycielskim, z Trzcinicą, opisy przyrody, miejscowości, różnych ważnych wydarzeń w jej życiu, wiersze poświęcone bliskim i znajomym, wiersze i opowiadania dla dzieci. Podczas spotkania autorskiego dużo miejsca poświęciła tragicznym wydarzeniom z Kresów Wschodnich, których była świadkiem, jako mała dziewczynka, i które wciąż wywołują w niej wiele emocji. Irena Becla, mimo tragicznych przeżyć z dzieciństwa, to osoba niezwykle pogodna, ciepła i serdeczna, nie zabrakło więc podczas jej wieczoru także wierszy optymistycznych, humorystycznych, opisujących piękno przyrody oraz wierszy dla dzieci. Irena Becla to także niezwykły gawędziarz. Zebrani wysłuchali m.in. jej barwnej opowieści o parze łabędzi sprowadzonych z Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu do Trzcinicy. Ubogaceniem wieczoru i urodzinową (poetka urodziła się 22 marca) niespodzianką dla autorki był występ młodzieży. Wiersze czytali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle: Aleksandra Wojdyła i Paweł Hendzel, uczennice Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle: Elżbieta Miśkowicz i Oliwia Dybaś, która oprócz recytacji zaśpiewała utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” oraz Izabela Filip absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Ponadto Izabela Filip zaśpiewała utwór Anny German „Człowieczy los” oraz wiersz bohaterki wieczoru „Pachnący bukiet jaśminów”, do którego muzykę skomponował Bartłomiej Tyburowski uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Dokumentację fotograficzną wieczoru wykonał Szymon Filip uczeń kl. VI Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle.
Grażyna Jędryczka

Dodatkowe informacje