Nauczyciel bibliotekarz szkolny a wychowanie do wartości

DSC0151922 marca 2017 r. nauczyciele bibliotekarze szkolni spotkali się w jasielskiej Filii w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Tematem spotkania był „Udział nauczyciela bibliotekarza w kształtowaniu postaw uczniów i wychowaniu do wartości”. Przybliżyła go zebranym przewodnicząca Sieci Grażyna Jędryczka. Podczas swojego wystąpienia omówiła m.in. definicję wartości, hierarchię wartości oraz podała propozycje działań, jakie nauczyciele bibliotekarze szkolni mogą podjąć w celu kształtowania właściwych postaw uczniów i wychowania do wartości. Następnie Małgorzata Kasza omówiła zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006 – 2016 „Wychowanie do wartości”. Beata Szczepanik natomiast zaproponowała zebranym przesłanie na maila Rekomendacji nowości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie z zakresu czytelnictwa dzieci i młodzieży, które mogą stanowić pomoc w pracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W drugiej części spotkania nauczyciele bibliotekarze wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami m.in. w zakresie postępowania z darmowymi podręcznikami otrzymywanymi z MEN. Na zakończenie obejrzeli ekspozycję „Wychowanie do wartości” przygotowaną ze zbiorów jasielskiej Filii.
Grażyna Jędryczka

Dodatkowe informacje