„Skuteczne metody zachęcania uczniów do czytania” – spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przy POEN w Jaśle

IMG 2213 marca 2017 r. odbyło się spotkanie, w działającej przy POEN w Jaśle, Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. Było ono poświęcone wypracowaniu skutecznych sposobów zachęcania uczniów do czytania. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze jasielskiej Filii, którzy przedstawili działania na rzecz rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, dzieląc się również własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Zaprezentowali także publikacje dostępne w zbiorach Biblioteki oraz opracowania bibliograficzne dotyczące tematyki spotkania.

Dodatkowe informacje