Scrapbooking - kreatywna metoda pracy w bibliotece - warsztaty

IMG 008828 lutego w sanockiej Filii PBW w Krośnie w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy odbyły się warsztaty z zakresu scrapbookingu, podczas których nauczyciele poznali elementy tej metody zdobienia okładek książek oraz albumów. Najbardziej znanymi pasjonatami tej sztuki byli Thomas Jefferson – trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych i Mark Twain – amerykański pisarz. Scrapbooking stał się popularny na przełomie lat 90-tych, głownie w Stanach Zjednoczonych. Podczas warsztatów w bibliotece, zgromadzenie nauczyciele wyrazili nadzieję , że nowe umiejętności wykorzystają w swojej pracy z uczniami.

Dodatkowe informacje