”Projekty graficzne w GIMP-ie”

 DSC 202522 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie”. Członkowie zespołu uczestniczyli w warsztatach ”Projekty graficzne w GIMP-ie”
przeprowadzonych przez nauczyciela konsultanta Jarosława Meneta pracownika PCEN. Oddział w Krośnie.
Omówiono interfejs programu, narzędzia do rysowania i modyfikacji, narzędzia selekcji, praca warstwami i wstawianie tekstu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy przygotowali projekt plakatu „Cała Polska czyta dzieciom”.
Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności w praktycznym wykorzystaniu narzędzi TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.

Dodatkowe informacje