„Biblioterapia – forma pomocy dziecku”

DSC 200922 lutego odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Krośnie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie pt. „ Biblioterapia – forma pomocy dziecku”. Konferencja adresowana była do dyrektorów przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 , którzy chcą rozwijać umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii. Konferencję poprowadziły nauczyciele bibliotekarze PBW w Krośnie Romualda Wojnar oraz Małgorzata Tajak. Prelegentki omówiły formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym metodą biblioterapii oraz zaprezentowały przykładowy warsztat pracy nauczyciela biblioterapeuty. Uczestnikom konferencji zaprezentowano bogate zbiory literatury biblioterapeutycznej.

Dodatkowe informacje