Spotkanie w ramach ustrzyckiej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Zdjcie 001521 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach cyklicznych spotkań sieci współpracy w Ustrzykach Dolnych. W roku szkolnym 2016/2017 gospodarzami spotkań są biblioteki szkolne współpracujące w ramach ustrzyckiej sieci. Gospodarzem drugiego spotkania była Pani bibliotekarz szkolny z biblioteki szkolnej Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych. Podczas spotkania zapoznano się z realizacją planu pracy sieci na rok szkolny 2016/2017, ustalono terminy kolejnych działań podejmowanych przez szkolne biblioteki działające w sieci i dyskutowano nad bieżącymi problemami bibliotek szkolnych. Obejrzano ciekawe wystawy i księgozbiór biblioteki.
Elżbieta Romowicz
PBW Krosno - Filia Ustrzyki

Dodatkowe informacje