Zaproszenie - "Sieć współpracy współpracy i samokształcenia przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie”

logo sieci KrosnoZespół „Sieć współpracy i samokształcenia przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie” zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie zespołu w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 11.30 w pracowni komputerowej PCEN, II piętro siedziby Biblioteki. W programie druga część szkolenia z wykorzystania narzędzi TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza(GIMP i Power Point).
Serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje